Thanh lý kệ trưng bày 2m4 MDF có đèn mới 99%

6,000,000