Thanh lý kệ sắt hồ sơ 80cm*2m tồn kho mới 99%

1,200,000