Thanh lý kệ hồ sơ văn phòng 1m5 MDF mới 90%

490,000