Thanh lý kệ hồ sơ giám đốc 2m4*2m MDF mới 99%

4,250,000