Thanh lý bàn giám đốc 1m6*1m2 MDF mới 99%

3,100,000