Thanh lý tủ hồ sơ 1m8*2m tồn kho mới 99%

3,250,000