Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh 1m8 MFC mới 95%

2,200,000