Thanh lý tủ hồ sơ hoà phát 1m35 mới 98%

2,750,000