Thanh lý quầy pha chế 1m2 gỗ tự nhiên mới 98%

2,850,000