Thanh lý quầy lễ tân 2m4 vân giã đá mây mới 97%

3,450,000