Thanh lý quầy 1m4 MDF màu trắng xanh mới 99%

2,600,000