Thanh lý kệ trưng bày 2m4 cửa kính mới 98%

6,200,000