Thanh lý kệ trưng bày 1m4*2m ngăn kính mới 98%

3,550,000