Thanh lý kệ hồ sơ 1m8*2m MDF tồn kho mới 99%

2,950,000