Thanh lý bàn làm việc giám đốc 1m6 tồn kho mới 99%

3,500,000