Thanh lý bàn giám đốc 2m*1m4 MDF mới 100%

3,800,000