Thanh lý bàn giám đốc 2m MDF cao cấp mới 98%

2,800,000