Thanh lý bàn giám đốc 1m8 MDF màu nâu mới 95%

2,800,000