Bàn giám đốc 1m8*1m4 MDF tồn kho mới 99%

3,150,000