Thanh lý tủ trưng bày 2m4*2m4 ngăn cửa kính mới 99%

7,000,000