Thanh lý quầy tính tiền 1m2 màu xám mới 99%

2,300,000