Thanh lý quầy pha chế gỗ tự nhiên 1m2 mới 100%

3,250,000