Thanh lý bàn làm việc giám đốc 1m8*1m4 mới 100%

3,200,000