Thanh lý bàn họp 1m5*4m2 hoà phát mới 98%

3,950,000