Thanh lý bàn họp văn phòng 2m chân sắt tồn kho

2,000,000