Thanh lý bàn giám đốc 1m6*1m2 MDF mới 100%

3,000,000