Bàn giám đốc 1m8*1m4 MDF cao cấp mới 100%

3,200,000