Thanh lý tủ quần áo cửa lùa 1m8*2m mới 98%

4,400,000