Thanh lý combo phòng ngủ dành cho phòng cho thuê

4,900,000