Thanh lý tủ quần áo 1m2 gỗ thông tồn kho

5,200,000