Thanh lý tủ quần áo 1m2*2m cửa lùa mới 98%

3,200,000