Thanh lý quầy tiếp khách 2m4 MDF trắng nâu mới 99%

4,400,000