Thanh lý kệ trưng bày 2m4 MDF cửa kính mới 95%

5,900,000