Thanh lý gường ngủ 1m8*2m xoan đào mới 95%

3,500,000