Thanh lý gường ngủ 1m8*2m MDF có hộc mới 99%

3,950,000