Thanh lý giường ngủ tồn kho 1m2*2m4 mới 98%

2,800,000