Thanh lý bộ salon gỗ cẩm lai xưa mới 95%

4,000,000