Thanh lý băng chờ 1m chân gỗ bọc da mới 95%

450,000