Thanh lý bàn làm việc 1m2 có hộc tủ mới 95%

450,000