Thanh lý bàn làm việc 1m2*60cm hoà phát mới 98%

850,000