Bàn làm việc 1m2 chân sắt mặt gỗ tự nhiên

500,000