Thanh lý bàn làm việc 1m2 có ngăn kệ mới 99%

650,000