Thanh lý bàn cụm làm việc 3 người chân sắt

750,000