Thanh lý bàn cụm làm việc 90cm*60cm mới 95%

245,000