Thanh lý băng sofa căn hộ bọc da mới 90%

2,900,000