Combo bàn đá ovan gia đình + 6 ghế gỗ thanh lý

7,500,000