Bàn giám đốc 1m6*1m4 MDF tồn kho mới 100%

3,000,000